Přihlásit se

Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o.
 
Těšínská 288
739 34 Šenov
IČ: 61977888
DIČ: CZ61977888
 
Tel: 605 279 661
E-mail: sds@sds-senov.cz
Provozní doba 06:00 - 14:00

Reference rok 2020

 

 • Název akce: Letní koupaliště Jindřich - demolice plaveckého bazénu, stavební připravenost pro nový nerezový bazén a technologii, dlážděné zpevněné plochy s odvodňovacími žlábky   
  Investor: Statutární město Havířov

 

 • Název akce: Sběrný dvůr Šenov - vybourání stávajících povrchů a sanace podloží, nové zpevněné plochy s odvodněním a OLK, oplocení a osvětlení areálu, skladovací přístřešky, objekt obsluhy s vodovodní a kanalizační přípojkou   
  Investor: Město Šenov

 

 • Název akce: Oprava silnice III/04815 Loučka u N. Jičína - odstranění konstrukčních vrstev vozovky, sanace podloží, vyčištění a modelace příkop a krajnic, hutněné násypy nových konstrukčních vrstev   
  Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje

 

 • Název akce: Chodník ul. Těšínská směr Havířov - vybourání stávajícího asfaltového chodníku a zhotovení dlážděného chodníku, včetně dvou zcela nových úseků, realizace osvětleného přechodu pro chodce a dvou autobusových zastávek se svislým a vodorovným dopravním značením, výměna a doplnění svítidel veřejného osvětlení   
  Investor: Město Šenov

 

 • Název akce: Úpravy komunikací před ZŠ Záhuní - vybourání stávajících komunikací s lokální sanací podloží, přeložka veřejného osvětlení, zhotovení dlážděných chodníků a násypy konstrukčních vrstev pro asfaltovou obslužnou komunikaci   
  Investor: Město Frenštát pod Radhoštěm

 

 • Název akce: Oprava tramvajové trati ul. Výškovická - odstranění obrubníků u kolejiště, odvodnění pláně drenážemi a kalníky, zhotovení vodovodní přípojky pro zavlažovací systém, násypy hutněných konstrukčních vrstev, zpětná montáž obrubníků k protihlukovým dílcům nového kolejiště, příprava orniční vrstvy pro pokládku travního koberce do kolejiště, zhotovení bezpečnostního zábradlí   
  Investor: Dopravní podnik Ostrava
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj