Reference rok 2017

 • Název akce: Úprava areálu TOPSTONE Hranice - dlážděné parkoviště a panelová zpevněná plocha   
  Investor: TOPSTONE

 

 • Název akce: Blower Valašské Meziříčí - demolice betonových konstrukcí, násypy základových polštářů   
  Investor: CS CABOT

 

 • Název akce: Sanační práce v lokalitě Bohumín - těžba a přesuny zemin na dekontaminační plochu   
  Investor: TWKA

 

 • Název akce: Rekonstrukce silnice II/464 Mošnov - hrubé terénní úpravy, příprava území   
  Investor: Moravskoslezský kraj

 

 • Název akce: Oprava místní komunikace a kanalizace v lokalitě Polouvsí - rekonstrukce kanalizace   
  Investor: Obec Jeseník nad Odrou

 

 • Název akce: Nová výrobní hala v PZ Kopřivnice - parkoviště a chodníky, konečné terénní úpravy   
  Investor: HACVIA

 

 • Název akce: Chodník podél silnice II/483 - chodník a odvodnění komunikace štěrbinovými žlaby   
  Investor: Obec Čeladná

 

 • Název akce: Komplexní pozemkové úpravy Bílov - zhotovení polní komunikace a záchytného průlehu   
  Investor: Státní pozemkový úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

 • Název akce: Oprava MK Štramberk - rekonstrukce místních komunikací, opravy odvodnění   
  Investor: Město Štramberk

 

 • Název akce: Demolice přístřešků a skladů v areálu Golfu Čeladná - kompletní odstranění objektů   
  Investor: Golferia House