Obnova hutnící techniky

V loňském roce se po zkušenostech z realizovaných stavebních akcí projevila potřeba obnovit hutnící techniku v segmentu malých vibračních válců.

Za tím účelem byl pořízen samopojízdný vibrační válec Caterpillar CB - 214 E o hmotnosti 2,5 t se dvěma hladkými běhouny. Tento stroj plně vyhovuje potřebám stavební divize při hutnění konstrukčních vrstev chodníků a zpevněných ploch zejména na prostorově omezených staveništích.